Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Termeni și Condiții

Termeni și condiții CREDIMAG

MULTIBROKER S.R.L. este un intermediar de credite pentru persoane fizice si juridice (numită în continuare Intermediar), care lucrează cu mai mulți creditori, având sediul social în bd. Pipera nr. 1/I, bloc ADMAX, etaj 6, birou 19, or. Voluntari, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1349/2018, CUI 39094205, capital social subscris și vărsat: 2.627.100 RON,operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 0011663.

 

MULTIBROKER S.R.L. nu acționează in calitate de creditor.

Credimag este denumirea comercială MULTIBROKER S.R.L.

Credimag.ro este site-ul deținut și administrat de MULTIBROKER S.R.L.

 

TERMENII SI CONDITII

 

Dreptul de copyright – Întreg conținutul site-ului credite.credimag.ro incluzand, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor așa cum este definit în prezenta secțiune de Termeni și Condiții, este proprietatea MULTIBROKER S.R.L. și poate fi utilizat de terți doar cu acordul acesteia.

 

MULTIBROKER S.R.L. își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

 

MULTIBROKER S.R.L.își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul site-ului, inclusiv structura, texte, imagini, produse, servicii, de a actualiza sau modifica Termenii și condițiile de utilizare și Politica de Confedianțialitate a credite.credimag.ro, fără a face vreo notificare prealabilă.

Informațiie, ofertele și imaginile plasate pe site-ul credite.credimag.ro sunt folosite exclusiv în scop de informare si prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală a Intermediarului.

 

Folosirea site-ului – Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al MULTIBROKER S.R.L.

 

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

 

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea MULTIBROKER S.R.L., dă dreptul MULTIBROKER S.R.L. de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

 

MULTIBROKER S.R.L. își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile din prezentul. MULTIBROKER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

 

MULTIBROKER S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

 

Completarea și trimiterea de către client a oricărui formular pe site-ul credite.credimag.ro este echivalentă cu citirea și acceptarea de către acesta a tuturor termenilor si conditiilor din prezentul text.

 

Toate relațiile între Intermediar (credite.credimag.ro) și client sunt reglementate de Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare a site-ului credite.credimag.ro.

 

Utilizatorii / Clientii acestui site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

 

Utilizator reprezintă persoana fizică și / sau juridică care accesează site-ul credite.credimag.ro în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului credite.credimag.ro, indeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrareși / sau are acces la informațiile (text, imagini, formulare, produse, servicii, informații despre Intermediar, contacte, etc.) de pe site-ul credite.credimag.ro și / sau obținute de la Intermediar prin intermediul telefonului, email-ului, punctelor de lucru fizice precum și prin orice altă sursă de comunicare disponibilă.

 

Client este utilizatorul ce plaseaza o cerere (credit, scoring, contact) sau initiaza in alt mod solicitarea serviciilor prestate de Intermediar, inclusiv prin telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate, comunicare directa cu reprezentantul Intermediarului in punctul de lucru al acestuia.

 

Intermediari colaboratori – intermediarii de credite persoane juridice, colaboratori ai MULTIBROKER S.R.L., autorizați de ANPC.

 

Utilizare abuzivă reprezintă utilizarea site-ului credite.credimag.ro într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Intermediarului.

 

Cerere – un document electronic (formular), generat ca urmare a accesării site-ului credite.credimag.ro de catre un Utilizator / Client, ce intervine ca formă de comunicare între Intermediar și Utilizator / Client și  care reprezintă intenția Utilizatorului / Clientului de a utiliza unul sau mai multe servicii prestate de Intermediar sau Intermediarii colaboratori, comunicată Intermediarului prin intermediul site-ului credite.credimag.ro, prin telefon, rețelele de socializare, email, punctle de lucru fizice sau orice alte căi de comunicare disponibile.
Odata completata si plasata (trimisa Intermediarului), cererea reprezintă o intentia ferma a Utilizatorului / Clientului pentru ca Intermediarul sau Intermediarii colaboratori sa proceseze datele furnizate de catre Utilizator / Client si sa le transmita catre terti in vederea solutionarii solicitarii acestuia (inclusiv solicitare de finantare, solicitare de angajare, soiicitare de intermediere de orice alt gen, orice alte tipuri de solicitari), procesarii si stocarii datelor. Utilizatorul / Clientul, prin plasarea cererii confirma ca datele furnizate Intermediarului sunt corecte si complete, precum si ca prin plasarea cererii acesta nu urmareste alte scopuri decat satisfacerea necesitatilor proprii pentru care aplica, nu intentioneaza prejudicierea sub orice forma a Intermediarului si a partenerilor acestuia.

 

Cerere de credit – cererea prin care Utilizatorul / Clientul solicita Intermediarului procesarea datelor furnizate in vederea identificarii unei solutii de finantare a necesitatilor Utilizatorului / Clientului, prin transmiterea datelor Clientului catre Intermediarii colaboratori sau catre creditorii (institutii bancare, institutii financiare nebancare, etc) cu care Intermediarul are incheiate contracte de colaborare/intermediere/prestari servicii etc.. In rezultatul trimiterii cererii de credit catre Intermediar, Utilizatorul/ Clientul poate fi contactat de catre un reprezentant al Intermediarului (angajat sau mandatar), un reprezentant al Intermediarului colaborator sau un reprezentant al creditorului, prin oricare din caile de comunicare disponibile (telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate) pentru a confirma informatiile livrate, precum si pentru a solicita informatii suplimentare in cazul in care acestea sunt necesare pentru solutionarea solicitarii Clientului. Intermediarul isi rezerva dreptul sa lase cererea de credit a Clientului fara atentie (sa nu-l contacteze si sa nu o transmita creditorilor cu care este partener), daca considera ca nu detine solutii de finantare pentru cererea de credit depusa, sau din oricare alte motive, fara nici o obligatie fata de Client. In rezultatul depunerii cererii de credit Clientul poate primi una sau mai multe oferte de finantare din partea creditorilor parteneri ai Intermediarului sau ai Intermediarilor colaboratori fie prin Intermediar, fie direct de la creditori, care vor fi comunicate Clientului prin oricare dintre caile de comunicare disponibile. Această comunicare nu reprezintă o dovadă a acceptării de catre creditor, direct sau prin Intermediar a finantarii solicitate de Client. Clientul poate accepta sau respinge ofertele de finantare. In cazul in care oferta de finantare este acceptata de Client, creditorul poate solicita acte si / sau informatii suplimentare sau poate initia procesul de contractare si disbursare a creditului catre Client, fie direct, fie prin Intermediar. In anumite situații, Intermediarul, Intermediarul colaborator sau creditorul, poate modifica oferta de finantare comunicata anterior. În asemenea situații Intermediarul, Intermediarul colaborator sau creditorul direct va notifica Clientul despre modificare prin una din căile de comunicare disponibile.

 

Scoring – cererea prin care Clientul solicita Intermediarului procesarea datelor furnizate in vederea simularii istoricului de credit al Clientului, estimarii sanselor de finantare, a gradului de indatorare, a ratelor lunare recomandate si maxime pentru care Clientul ar putea aplica, precum si in vederea elaborarii recomandarilor pentru imbunatatirea scoringului de credit al Clientului, identificarii cauzelor care influenteaza scorul de credit al acestuia. In rezultatul depunerii cererii de scoring Clientului i se va calcula un scor de credit si care va fi afisat impreuna cu o scurta concluzie descriere a situatiei Clientului din punct de vedere al sanselor de a obtine un credit de la creditorii din Romania. Clientul poate obtine raportul detaliat de scoring, care cuprinde toate datele mentionate in acest capitol, daca indica adresa sa de email in sectiunea respectiva a site-ului credite.credimag.ro si solicita trimiterea raportului de scoring catre adresa indicata.

Rezultatul Scoringului este unul informativ adresat (destinat) în exclusivitate persoanei care a aplicat (a solicitat calculul scoringului) și depinde de acuratețea datelor introduse. Scoringul este un instrument creat pentru a ajuta persoana care a aplicat, să înțeleagă mai bine care îi sunt șansele să obțină un credit de la fie institutii financiare bancare si nebancare, sau care sunt factorii care le influențează și, în nici un caz, nu poate prezenta o garanție (asigurare) pentru obținerea unui credit.

 

Rezultatul Scoringului nu poate fi folosit ca document în relația cu instituția financiara fie bancara fie nebancara, sau cu terții. MULTIBROKER S.R.L., www.credite.credimag.ro, angajații acesteia și orice altă persoană care acționează din numele acesteia nu au nici o răspundere în cazul producerii vreunui prejudiciu în urma utilizării rezultatului Scoringului obținut precum și a altor informații obținute prin intermediul www.credite.credimag.ro.

 

Intermediarul isi rezerva dreptul sa nu furnizeze Clientului rezultatul scoringului, fie sub forma de scor de credit fie sub forma de raport detaliat furnizat pe email, ca rezultat al defectiunilor tehnice, sau din oricare alte motive, fara nici o obligatie fata de Client.

 

Cererea de contact – cererea prin care Clientul solicita Intermediarului sa fie contactat pentru a primi raspuns la solicitarea indicata de acesta. In rezultatul trimiterii cererii de contact catre Intermediar, Clientul poate fi contactat de catre un reprezentant al Intermediarului (angajat sau mandatar) prin oricare din caile de comunicare disponibile (telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate) pentru a confirma informatiile livrate, precum si pentru a solicita informatii suplimentare in cazul in care acestea sunt necesare pentru solutionarea solicitarii Clientului. Intermediarul isi rezerva dreptul sa lase cererea de contact a Clientului fara atentie, fara nici o obligatie fata de Client, exceptand cazurile cand Intermediarul este impus prin lege sa raspunda Clientului la cererea de contact.

 

Newsletter – modalitate de comunicare de către Intermediar Clientului a informației despre oferte, produse, servicii, promoții, fără niciun angajament din partea Intermediarului, prin orice cai de comunicare disponibile Intermediarului. Newsletter-ele sunt trimise Clientului doar daca acesta si-a exprimat acordul sa le primeasca.

 

Acesti termeni si conditii sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului credite.credimag.ro supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

 

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricand prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Utilizatorii / Clienții.

 

Prin accesarea site-ului credite.credimag.ro Utilizatorii / Clienții consimt să respecte Termenii și Condițiile prezentate precum și legislația aplicabilă.

 

Unele oferte de finantare, rezultate si rapoarte de scoring sau solutii prezentate de Intermediar ca rezultat al cererii Clientului, pot fi modificate de către Intermediar fără preaviz sau pot conține erori de operare.

 

Promotiile și ofertele prezente pe site-ul credite.credimag.ro sunt valabile în limita disponibilitatilor.
Site-ul credite.credimag.ro poate conține și link-uri către alte site-uri. Intermediarul nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

 

O data ce a plasat cererea, Clientul este de acord să fie contactat de către Intermediar sau partenerii acestuia, prin orice mijloc de comunicare disponibil, pentru a comunica detalii despre produsele si serviciile solicitate, disponibilitatea acestora, prețuri si costuri, promoții, conditii, pentru a afla detalii necesare pentru furnizarea acestora, plată, precum și pentru comunicarea sau colectarea oricărei informații care sunt necesare prestarea serviciuilro sau vanzarea produselor așa cum este prevăzut în prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

 

Clientului ii sunt asigurate toate drepturile prevazute de legislatia in vigoare, inclusive dreptul de a fi informat, dreptul de retragere din contract si drepturile prevazute de legislatia in domeniul protectiei datelor cu character personal, daca este cazul.

Intermediarul colectează informații, inclusiv date cu caracter personal, atunci când Clientul se înregistrează pe site-ul credite.credimag.ro, completeaza formularele si utilizează instrumentele credite.credimag.ro. Mai multe detalii poti afla accesand sectiunea Politica de Confidentialitate.

 

Refuzul Utilizatorului / Clientului de acceptare a Termenilor si conditiilor credite.credimag.ro furnizare face imposibilă solicitarea serviciilor Intermediarului si utilizarea site-ului credite.credimag.ro.

 

Intermediarul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terț o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Intermediar a obligațiilor saleși pentru daunele care ar putea rezulta din utilizarea Produselorși Serviciilor intermediate de catre acesta.

 

Legea aplicabila pentru relatiile cu Intermediarul este legea română. Eventualele litigii care ar putea apare între Intermediar și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din Romania.

Administrare Preferinte Confidentialitate

Marketing

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și angajate pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terță parte.

_hjIncludedInSample, collect, r/collect,

Statistice

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile Web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

@@History/@@scroll|#, _ga, _gat, _gid

Altele

Cookie-uri care nu intră într-o categorie anume sau care nu au fost încă clasificate.

catAccCookies, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Inchizi contul?

Contul tau va fi sters si toate datele aferente vor fi sterse permanent. Acestea nu mai pot fi recuperate. Esti sigur ca vrei sa continui?